A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Grote belangstelling voor nieuwe woningen Vogelbuurt

Grote belangstelling voor nieuwe woningen Vogelbuurt

De belangstelling voor de informatiemarkt die Eemland Wonen zaterdag organiseerde met het oog op de oplevering en verhuur van 75 nieuwe woningen aan de Reiger- en Lepelaarstraat bleek groter dan verwacht. Mensen stonden in de rij om geïnformeerd te worden door medewerkers van de corporatie en de aannemer.

Op grote panelen hingen de plattegronden van de woningtypen met daarbij vermeld de huurprijs. Voor alle woningtypen was belangstelling, de 23 eengezinswoningen, de 18 seniorenwoningen en de zogenaamde ‘beneden-bovenwoningen’. De 15 benedenwoningen zijn in het bijzonder voor mensen die zeer slecht ter been zijn, een uitkomst. Deze woningen zijn ‘rolstoeldoorgankelijk’. Mensen in een rolstoel kunnen overal in de woning komen. De 19 bovenwoningen zijn alleen via een trap te bereiken en zijn uitermate geschikt voor kleinere huishoudens.

Doorlopend draaide er een film met uitleg over de ‘passief woning’. Een ‘passief woning’ is onder andere voorzien van extra goede isolatie, een warmteterugwininstallatie en speciale kozijnen. De brievenbus zit niet in de voordeur, want ondanks een klep en borstels, is dat toch een ‘lek’ in de woning. De brievenbus zit daarom in de muur naast de voordeur. “Eemland Wonen gaat voor energiezuinige en duurzame woningen”, aldus Frits van den Boomgaard, adjunct-directeur. “De energieprijzen zijn de laatste 15 jaar drie keer zo hard gestegen dan de huurprijzen. Je moet dus niet meer alleen praten over huren, maar over de totale woonlasten”. De aannemer Vastbouw gaf ter plaatse tekst en uitleg over de ‘fijne’ kneepjes van de ‘passief woning’ aan de hand van materialen en tekeningen van de installaties.

Heel druk was het bij de medewerker van Eemland Wonen die belangstellenden voorrekende wat bij benadering de woonlasten zouden zijn aan de hand van de combinatie van het eigen inkomen, de huurprijs, eventueel het gebruik van huurtoeslag en van de kosten van gasverbruik.

De eerste woningen van de nieuwbouw worden deze week via de website www.hureninBaarn.nl aangeboden en staan dan ook in de Woonmarkt. Op de website van Eemland Wonen staat dan ook wanneer de andere woningen naar verwachting worden aangeboden, de plattegronden van de woningen, de huurprijzen en voor zover mogelijk ook de film over ‘passief wonen’. De plattegronden, huurprijzen en verwachte advertentiedata van de woningen in de Schaepmanflats worden op veler verzoek binnenkort ook op de website geplaats.

OPROEP

Met gepaste trots deelt woningcorporatie Eemland Wonen mee dat het nieuwbouwproject in de Vogelbuurt te Baarn zijn voltooiing nadert. Eind van dit jaar zullen ruim 100 woningen beschikbaar komen voor sociale verhuring. Dat wil zeggen dat de huren van deze woningen onder de € 681,02 liggen. De woningen zijn energetisch van hoge kwaliteit en passen architectonisch naadloos in de bestaande bebouwing.

De gemeente Baarn heeft besloten dat de 128 huurders van de woningen, die door de sloop van hun woningen moesten verhuizen om plaats te maken voor deze nieuwbouwwoningen en het vernieuwde winkelcentrum aan de Reigerstraat, voorrang te geven bij het verstrekken van een huisvestingsvergunning. Deze vergunningen zijn gebaseerd op de Baarnse Huisvestingsverordening. Aan Eemland Wonen is gevraagd bekendheid te geven aan dit besluit.

Hierbij roept Eemland Wonen bewoners van de voormalige 75 (duplex)woningen aan de Wijkamplaan, de Reiger- Lepelaar-, Grutto- en Kievitstraat evenals van de voormalige zestien eengezinswoningen aan de Ooster-, Kemphaan- en Reigerstraat en van 38 voormalige portieketageflats aan de Ooster- en Snipstraat op om hun eventuele belangstelling voor deze nieuwe huurwoningen, kenbaar te maken. Een medewerker van Verhuur en bewonerszaken neemt vervolgens contact met u op om u te informeren over de verschillende woningtypes, de huurprijzen.

Het is mogelijk dat een aantal van de voormalige huurders in de afgelopen jaren uit Baarn is vertrokken. Lezers van deze oproep worden vriendelijk verzocht hen te attenderen op deze voorrangsregeling.

Reacties graag naar:

Eemland Wonen
Team Verhuur en bewonerszaken Tel 035- 548 50 50

of naar

info@eemlandwonen.nl

Baarn, 14 april 2013


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media