A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Imago Eemland Wonen positief beoordeeld

Imago Eemland Wonen positief beoordeeld

De resultaten van het imago-onderzoek van Eemland Wonen zijn gisteren bekend gemaakt tijdens een bescheiden viering van het 20-jarig bestaan van de organisatie. Huurders en ‘stakeholders’, zoals de gemeente Baarn en zorginstellingen, hebben een positief beeld bij de corporatie. Overige inwoners kennen Eemland Wonen minder goed en hebben hierdoor duidelijk een neutralere associatie met Eemland Wonen.

De heer Van der Velden, directeur van Eemland Wonen, geeft aan tevreden te zijn met het rapport. Over het geheel gezien doen we het goed. Maar er zijn ook een aantal duidelijke verbeterpunten. Opmerkelijk is dat huurders, stakeholders en overige inwoners op verschillende onderwerpen afwijkend oordelen. Bij de huurders is het item ‘Lokale betrokkenheid’ van Eemland Wonen als laagste beoordeeld terwijl dit bij de overige inwoners van Baarn en stakeholders als beste punt wordt beoordeeld. Eemland Wonen wordt te weinig gezien in de wijken. Hier valt richting de huurders dus duidelijk nog wat te verbeteren in de beeldvorming.

Een eerste aspect waar aandacht voor wordt gevraagd door huurders is voor het ‘indien nodig’ tijdig renoveren van de woningen. Mogelijk dat dit punt nog nader onderzocht gaat worden want deze score is lager dan werd verwacht. Waar laten we het liggen? Dit is een vraag die niet beantwoord wordt in dit onderzoek. Een vraag die wel belangrijk is als Eemland Wonen ervoor wil zorgen dat hier een positiever beeld gaat ontstaan.

Op het aspect ‘Goede woningbouwer’ valt ook nog wat te verbeteren. De ambitie van Eemland Wonen om een goede woningbouwer te zijn is hoog. De scores op dit punt liggen onder de gewenste norm. Eemland Wonen bouwt onvoldoende. Daarnaast wordt aangegeven dat niet voor de juiste doelgroep wordt gebouwd. Vooral de doelgroep ‘starters’ wordt gemist in het nieuwbouwprogramma. Dit punt is zeker als input voor het ondernemingsplan van Eemland Wonen belangrijk. Dat er in Baarn onvoldoende gebouwd wordt voor jongeren is ook in de Woonvisie van de gemeente Baarn naar voren gekomen. Hoe de vraag naar nieuwbouw voor deze groep concreet ingevuld gaat worden is echter een probleem. De verwachte ‘Verhuurdersheffing’ betekent voor Eemland Wonen een duidelijke beperking op de investeringsmogelijkheden. Dit heeft zich al vertaald in het naar 2018 verschuiven van een aantal nieuwbouwprojecten. Gezien het rapport en onze eigen ambitie is dit niet wenselijk maar financieel is het momenteel niet mogelijk om projecten dichter naar het heden te halen.

Een punt waar Eemland Wonen duidelijk trots op kan zijn, waar het haar huurders en stakeholders betreft, is het aspect ‘Open en transparant’. Eemland Wonen wordt gezien als een toegankelijke, degelijke en betrouwbare organisatie.

Eemland Wonen wil duidelijk een ‘open en transparante’ organisatie blijven en heeft het volledige rapport van het imago-onderzoek op de website geplaatst. U kunt het volledige rapport openen door op onderstaande link te klikken:
Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013

Hierbij wordt wel opgemerkt dat de van tevoren in kaart gebrachte ambities niet in het rapport zijn opgenomen. Deze zijn weggelaten omdat deze ambities zonder nadere uitleg tot verkeerde conclusies kunnen leiden.

Baarn, 3 april 2013


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media