A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Bewoners Jan Steenlaan krijgen de sleutel Ingebruikname appartementencomplex Rengerswetering 50 jaar in dezelfde huurwoning François Claessens nieuwe directeur-bestuurder Eemland Wonen Woonwenscafé druk bezocht Baarn opent ‘woonwenscafé’ voor één dag Hoogste punt nieuwbouw Jan Steenlaan Géén Nefit TopLine ketels aanwezig in huurwoningen Eemland Wonen Hoogste punt appartementencomplex Eemland Wonen Huurders te slopen seniorenwoningen goed geïnformeerd Start bouw Jan Steenlaan Vrouw uit woning gezet wegens overlast Gezondheidscentra Eemland Wonen verkocht Project Jan Steenlaan van start Jongerencomplex De Oude Werf geopend Prestatieafspraken 2017 sociale woningbouw ondertekend Nieuw RvC-lid Eemland Wonen Vernieuwing woningbezit Eemland Wonen Hoogste punt nieuwbouw Oude Werf bereikt Oude Werf steeds opnieuw beschikbaar voor jongeren Voorzitter RvC Eemland Wonen: een bekende Baarnaar Huurders enthousiast over comfortverbetering woning Passend verhuren Aanhoudende vochtproblemen leiden tot verhuizing Monumentale boom villa Alcmaria geveld Hoogste punt huurwoningen Rengerswetering bereikt 'Woonmarkt'-krant voor woningzoekenden verdwijnt per 1 april Negen nieuwe huurwoningen voor Eemland Wonen Visitatierapport: Eemland Wonen doet het goed! Minder sociale nieuwbouw voor senioren Eemland Wonen past openingstijden aan Visitatie Eemland Wonen Bedreigen personeel Eemland Wonen is onacceptabel Woonlastenwaarborg Eemland Wonen bewijst zijn nut voor bewoners Sonneveltflats Proef zonnepanelen op huurwoningen Verzorgingshuizen sluiten. Welke invloed heeft dit op seniorenhuisvesting ? Eengezinswoningen Eemland Wonen ook op glasvezel Minister verbiedt Sociaal Fonds Eemland Wonen Woonbelevingsonderzoek flats Sonnevelt Huurdersraad Eemland en Stichting Eemland Wonen ondertekenen convenant Film RTV Baarn: De Vogelbuurt is klaar Opleveringsfeest Vogelbuurt Schaepmanlaanflats voltooid Oplevering Parkgebouw Start sloop Nieuw Baarnstraat Camera’s in Sonneveltflats Hoogste punt nieuwbouw Oude Pastorie bereikt Themabijeenkomst ‘Wonen in Baarn’ Omgevallen boom op woning Jan Steenlaan Verhuiskostenvergoeding voor senioren Eerste huurcontract Schaepmanveste ondertekend Ridderspoor in Hilversum feestelijk geopend Ambities voor de toekomst van het wonen in Baarn, Gemeente Baarn en Eemland Wonen tekenen ‘Gezamenlijke Toekomstagenda 2013-2018’ Huurwoningen in Schaepmanveste voor iedereen De Zilvervloot feestelijk opgeleverd Hoogste punt Parkgebouw in Baarn bereikt Eemland Wonen treedt hard op tegen henneptelers Informatiemarkt Schaepmanlaanflats goed bezocht Informatiemarkt vernieuwde Schaepmanlaanflats Eemland Wonen verhuurt weer zes woningen in Bunschoten-Spakenburg Grote belangstelling voor nieuwe woningen Vogelbuurt Informatiemarkt nieuwbouw Lepelaar- en Reigerstraat Imago Eemland Wonen positief beoordeeld Start bouw De Oude Pastorie in Huizen Appartementencomplex De Zilvervloot druk bezocht Open Dag appartementencomplex De Zilvervloot Hoogste punt bereikt nieuwbouw Vogelbuurt Midden Imago-onderzoek afgerond De Zilvervloot al voor de helft verhuurd Imago-onderzoek Eemland Wonen Oliebollen Sonneveltflats een succes Ridderspoor bereikt hoogste punt Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken Eerste steen Parkgebouw onthuld Duiven markeren symbolische start nieuwbouw Lepelaarstraat en Reigerstraat Viering hoogste punt appartementencomplex De Zilverloot Overeenkomsten Parkgebouw en Lepelaarstraat/Reigerstraat ondertekend Schaepmanlaan van F naar beter Eerste woningen Eemland Wonen in Bunschoten-Spakenburg verhuurd Baarns eerste woningbouwcomplex met WKO Financiële agenda Eemland Wonen vol Contract Parkgebouw met Amaris Zorggroep getekend Bouw seniorencomplex De Zilvervloot van start Wethouder onder de indruk van vernieuwing Sonneveltflats Eerste sleutel in de Vogelbuurt uitgereikt Eemland Wonen actief in Hilversum Snipstraat en Oosterstraat gesloopt Besluit start bouw De Zilvervloot genomen Sonneveltflats worden ingepakt Nadere kennismaking met de gemeenteraad van Baarn Eemland Wonen ook actief in Bunschoten Feestelijke opening appartementengebouw De Kwekerij Start bouw negen woningen in Kievitstraat Raad van Commissarissen akkoord met nieuw plan Vogelbuurt Midden Recente brand Kemphaanstraat in Baarn versnelt sloopplannen Eemland Wonen Zorgvuldigheid geboden bij besluitvorming plan Vogelbuurt Prof. dr. M. Van der Nat neemt afscheid van Eemland Wonen Eemland Wonen gaat negen woningen in Kievitstraat slopen Website Eemland Wonen vernieuwd Eemland Wonen stelt inkomensgrens Kleinschalig woonzorgproject voor dementerende ouderen in Huizen een stap dichterbij
Home > Nieuws uitgelicht > Imago Eemland Wonen positief beoordeeld

Imago Eemland Wonen positief beoordeeld

De resultaten van het imago-onderzoek van Eemland Wonen zijn gisteren bekend gemaakt tijdens een bescheiden viering van het 20-jarig bestaan van de organisatie. Huurders en ‘stakeholders’, zoals de gemeente Baarn en zorginstellingen, hebben een positief beeld bij de corporatie. Overige inwoners kennen Eemland Wonen minder goed en hebben hierdoor duidelijk een neutralere associatie met Eemland Wonen.

De heer Van der Velden, directeur van Eemland Wonen, geeft aan tevreden te zijn met het rapport. Over het geheel gezien doen we het goed. Maar er zijn ook een aantal duidelijke verbeterpunten. Opmerkelijk is dat huurders, stakeholders en overige inwoners op verschillende onderwerpen afwijkend oordelen. Bij de huurders is het item ‘Lokale betrokkenheid’ van Eemland Wonen als laagste beoordeeld terwijl dit bij de overige inwoners van Baarn en stakeholders als beste punt wordt beoordeeld. Eemland Wonen wordt te weinig gezien in de wijken. Hier valt richting de huurders dus duidelijk nog wat te verbeteren in de beeldvorming.

Een eerste aspect waar aandacht voor wordt gevraagd door huurders is voor het ‘indien nodig’ tijdig renoveren van de woningen. Mogelijk dat dit punt nog nader onderzocht gaat worden want deze score is lager dan werd verwacht. Waar laten we het liggen? Dit is een vraag die niet beantwoord wordt in dit onderzoek. Een vraag die wel belangrijk is als Eemland Wonen ervoor wil zorgen dat hier een positiever beeld gaat ontstaan.

Op het aspect ‘Goede woningbouwer’ valt ook nog wat te verbeteren. De ambitie van Eemland Wonen om een goede woningbouwer te zijn is hoog. De scores op dit punt liggen onder de gewenste norm. Eemland Wonen bouwt onvoldoende. Daarnaast wordt aangegeven dat niet voor de juiste doelgroep wordt gebouwd. Vooral de doelgroep ‘starters’ wordt gemist in het nieuwbouwprogramma. Dit punt is zeker als input voor het ondernemingsplan van Eemland Wonen belangrijk. Dat er in Baarn onvoldoende gebouwd wordt voor jongeren is ook in de Woonvisie van de gemeente Baarn naar voren gekomen. Hoe de vraag naar nieuwbouw voor deze groep concreet ingevuld gaat worden is echter een probleem. De verwachte ‘Verhuurdersheffing’ betekent voor Eemland Wonen een duidelijke beperking op de investeringsmogelijkheden. Dit heeft zich al vertaald in het naar 2018 verschuiven van een aantal nieuwbouwprojecten. Gezien het rapport en onze eigen ambitie is dit niet wenselijk maar financieel is het momenteel niet mogelijk om projecten dichter naar het heden te halen.

Een punt waar Eemland Wonen duidelijk trots op kan zijn, waar het haar huurders en stakeholders betreft, is het aspect ‘Open en transparant’. Eemland Wonen wordt gezien als een toegankelijke, degelijke en betrouwbare organisatie.

Eemland Wonen wil duidelijk een ‘open en transparante’ organisatie blijven en heeft het volledige rapport van het imago-onderzoek op de website geplaatst. U kunt het volledige rapport openen door op onderstaande link te klikken:
Imago-onderzoek Stichting Eemland Wonen 2013

Hierbij wordt wel opgemerkt dat de van tevoren in kaart gebrachte ambities niet in het rapport zijn opgenomen. Deze zijn weggelaten omdat deze ambities zonder nadere uitleg tot verkeerde conclusies kunnen leiden.

Baarn, 3 april 2013


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media