A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Oliebollen Sonneveltflats een succes

Oliebollen Sonneveltflats een succes

Bewoners van de Sonneveltflats zijn door Eemland Wonen getrakteerd op een zak oliebollen. Dit als dank voor de medewerking tijdens de renovatie van beide flats. De aanwezige leden van de bewonerscommissie Sonnevelt kregen de zak oliebollen persoonlijk overhandigd door de heer Van der Velden, directeur van Eemland Wonen.

De renovatie van de Sonneveltflats loopt tegelijk met het jaar 2012 ten einde. De keuze om de bewoners op oliebollen te trakteren bleek een succes. Enkele bewoners gaven spontaan aan het een leuke en toepasselijke traktatie te vinden. Over de nieuwe ‘look’ van de Sonneveltflats is niets dan lof. Diverse bewoners geven aan trots te zijn op de ‘nieuwe’ flat. Er zijn wel wat wanklanken over de geluidsoverlast, maar men is zich ervan bewust dat dit eindresultaat niet zonder enige overlast gerealiseerd had kunnen worden.

Elsje Posthumus van de bewonerscommissie geeft aan veel bewondering te hebben voor de medewerkers van de aannemer. Over hoe deze medewerkers omgingen met de klachten en vragen van de bewoners is zij vol lof. Ook de samenwerking met Eemland Wonen is positief ervaren. Niet alles kon of werd opgepakt maar Elsje is erg blij met wat er gerealiseerd is en hoe het complex er nu bij staat. Het is de overlast en de inspanning als lid van de bewonerscommissie zeker waard geweest. Nu is het vooral zaak dat het zo mooi blijft.

Mevrouw Visser, teamleider verhuur en bewonerszaken bij Eemland Wonen geeft aan dat de betrokkenheid van de bewonerscommissie en de goede verstandhouding duidelijk een meerwaarde betekende in dit project. Het is een constructieve bewonerscommissie, een die meedacht in oplossingen. Een mooi voorbeeld van een goed functionerende samenwerking tussen bewonerscommissie en corporatie.

Na het succesvol afronden van de uitvoerende werkzaamheden wordt het nog een jaar wachten om te kunnen concluderen of de aangebrachte isolerende maatregelen het predicaat ‘succesvol’ kunnen krijgen. Meer dan 80% van de bewoners ging akkoord met een huurverhoging voor de uitvoering van isolerende maatregelen. Deze huurverhoging is gekoppeld aan een woonlastenwaarborg. Als na een jaar blijkt dat de gemiddelde kostenbesparing op de energierekening lager uitvalt dan de berekende huurverhoging, dan krijgen de bewoners een deel van de huurverhoging terug en wordt de huurverhoging omlaag bijgesteld. Het duurt dus nog een jaar voor duidelijk is of het hele project geslaagd afgesloten kan worden.

Onderschrift bij foto:
De bewonerscommissie bedankt uitvoerder Gertjan Boeve van Vastbouw met oliebollen.

Baarn, 20 december 2012


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media