A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Bewoners Jan Steenlaan krijgen de sleutel Ingebruikname appartementencomplex Rengerswetering 50 jaar in dezelfde huurwoning François Claessens nieuwe directeur-bestuurder Eemland Wonen Woonwenscafé druk bezocht Baarn opent ‘woonwenscafé’ voor één dag Hoogste punt nieuwbouw Jan Steenlaan Géén Nefit TopLine ketels aanwezig in huurwoningen Eemland Wonen Hoogste punt appartementencomplex Eemland Wonen Huurders te slopen seniorenwoningen goed geïnformeerd Start bouw Jan Steenlaan Vrouw uit woning gezet wegens overlast Gezondheidscentra Eemland Wonen verkocht Project Jan Steenlaan van start Jongerencomplex De Oude Werf geopend Prestatieafspraken 2017 sociale woningbouw ondertekend Nieuw RvC-lid Eemland Wonen Vernieuwing woningbezit Eemland Wonen Hoogste punt nieuwbouw Oude Werf bereikt Oude Werf steeds opnieuw beschikbaar voor jongeren Voorzitter RvC Eemland Wonen: een bekende Baarnaar Huurders enthousiast over comfortverbetering woning Passend verhuren Aanhoudende vochtproblemen leiden tot verhuizing Monumentale boom villa Alcmaria geveld Hoogste punt huurwoningen Rengerswetering bereikt 'Woonmarkt'-krant voor woningzoekenden verdwijnt per 1 april Negen nieuwe huurwoningen voor Eemland Wonen Visitatierapport: Eemland Wonen doet het goed! Minder sociale nieuwbouw voor senioren Eemland Wonen past openingstijden aan Visitatie Eemland Wonen Bedreigen personeel Eemland Wonen is onacceptabel Woonlastenwaarborg Eemland Wonen bewijst zijn nut voor bewoners Sonneveltflats Proef zonnepanelen op huurwoningen Verzorgingshuizen sluiten. Welke invloed heeft dit op seniorenhuisvesting ? Eengezinswoningen Eemland Wonen ook op glasvezel Minister verbiedt Sociaal Fonds Eemland Wonen Woonbelevingsonderzoek flats Sonnevelt Huurdersraad Eemland en Stichting Eemland Wonen ondertekenen convenant Film RTV Baarn: De Vogelbuurt is klaar Opleveringsfeest Vogelbuurt Schaepmanlaanflats voltooid Oplevering Parkgebouw Start sloop Nieuw Baarnstraat Camera’s in Sonneveltflats Hoogste punt nieuwbouw Oude Pastorie bereikt Themabijeenkomst ‘Wonen in Baarn’ Omgevallen boom op woning Jan Steenlaan Verhuiskostenvergoeding voor senioren Eerste huurcontract Schaepmanveste ondertekend Ridderspoor in Hilversum feestelijk geopend Ambities voor de toekomst van het wonen in Baarn, Gemeente Baarn en Eemland Wonen tekenen ‘Gezamenlijke Toekomstagenda 2013-2018’ Huurwoningen in Schaepmanveste voor iedereen De Zilvervloot feestelijk opgeleverd Hoogste punt Parkgebouw in Baarn bereikt Eemland Wonen treedt hard op tegen henneptelers Informatiemarkt Schaepmanlaanflats goed bezocht Informatiemarkt vernieuwde Schaepmanlaanflats Eemland Wonen verhuurt weer zes woningen in Bunschoten-Spakenburg Grote belangstelling voor nieuwe woningen Vogelbuurt Informatiemarkt nieuwbouw Lepelaar- en Reigerstraat Imago Eemland Wonen positief beoordeeld Start bouw De Oude Pastorie in Huizen Appartementencomplex De Zilvervloot druk bezocht Open Dag appartementencomplex De Zilvervloot Hoogste punt bereikt nieuwbouw Vogelbuurt Midden Imago-onderzoek afgerond De Zilvervloot al voor de helft verhuurd Imago-onderzoek Eemland Wonen Oliebollen Sonneveltflats een succes Ridderspoor bereikt hoogste punt Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken Eerste steen Parkgebouw onthuld Duiven markeren symbolische start nieuwbouw Lepelaarstraat en Reigerstraat Viering hoogste punt appartementencomplex De Zilverloot Overeenkomsten Parkgebouw en Lepelaarstraat/Reigerstraat ondertekend Schaepmanlaan van F naar beter Eerste woningen Eemland Wonen in Bunschoten-Spakenburg verhuurd Baarns eerste woningbouwcomplex met WKO Financiële agenda Eemland Wonen vol Contract Parkgebouw met Amaris Zorggroep getekend Bouw seniorencomplex De Zilvervloot van start Wethouder onder de indruk van vernieuwing Sonneveltflats Eerste sleutel in de Vogelbuurt uitgereikt Eemland Wonen actief in Hilversum Snipstraat en Oosterstraat gesloopt Besluit start bouw De Zilvervloot genomen Sonneveltflats worden ingepakt Nadere kennismaking met de gemeenteraad van Baarn Eemland Wonen ook actief in Bunschoten Feestelijke opening appartementengebouw De Kwekerij Start bouw negen woningen in Kievitstraat Raad van Commissarissen akkoord met nieuw plan Vogelbuurt Midden Recente brand Kemphaanstraat in Baarn versnelt sloopplannen Eemland Wonen Zorgvuldigheid geboden bij besluitvorming plan Vogelbuurt Prof. dr. M. Van der Nat neemt afscheid van Eemland Wonen Eemland Wonen gaat negen woningen in Kievitstraat slopen Website Eemland Wonen vernieuwd Eemland Wonen stelt inkomensgrens Kleinschalig woonzorgproject voor dementerende ouderen in Huizen een stap dichterbij
Home > Nieuws uitgelicht > Oliebollen Sonneveltflats een succes

Oliebollen Sonneveltflats een succes

Bewoners van de Sonneveltflats zijn door Eemland Wonen getrakteerd op een zak oliebollen. Dit als dank voor de medewerking tijdens de renovatie van beide flats. De aanwezige leden van de bewonerscommissie Sonnevelt kregen de zak oliebollen persoonlijk overhandigd door de heer Van der Velden, directeur van Eemland Wonen.

De renovatie van de Sonneveltflats loopt tegelijk met het jaar 2012 ten einde. De keuze om de bewoners op oliebollen te trakteren bleek een succes. Enkele bewoners gaven spontaan aan het een leuke en toepasselijke traktatie te vinden. Over de nieuwe ‘look’ van de Sonneveltflats is niets dan lof. Diverse bewoners geven aan trots te zijn op de ‘nieuwe’ flat. Er zijn wel wat wanklanken over de geluidsoverlast, maar men is zich ervan bewust dat dit eindresultaat niet zonder enige overlast gerealiseerd had kunnen worden.

Elsje Posthumus van de bewonerscommissie geeft aan veel bewondering te hebben voor de medewerkers van de aannemer. Over hoe deze medewerkers omgingen met de klachten en vragen van de bewoners is zij vol lof. Ook de samenwerking met Eemland Wonen is positief ervaren. Niet alles kon of werd opgepakt maar Elsje is erg blij met wat er gerealiseerd is en hoe het complex er nu bij staat. Het is de overlast en de inspanning als lid van de bewonerscommissie zeker waard geweest. Nu is het vooral zaak dat het zo mooi blijft.

Mevrouw Visser, teamleider verhuur en bewonerszaken bij Eemland Wonen geeft aan dat de betrokkenheid van de bewonerscommissie en de goede verstandhouding duidelijk een meerwaarde betekende in dit project. Het is een constructieve bewonerscommissie, een die meedacht in oplossingen. Een mooi voorbeeld van een goed functionerende samenwerking tussen bewonerscommissie en corporatie.

Na het succesvol afronden van de uitvoerende werkzaamheden wordt het nog een jaar wachten om te kunnen concluderen of de aangebrachte isolerende maatregelen het predicaat ‘succesvol’ kunnen krijgen. Meer dan 80% van de bewoners ging akkoord met een huurverhoging voor de uitvoering van isolerende maatregelen. Deze huurverhoging is gekoppeld aan een woonlastenwaarborg. Als na een jaar blijkt dat de gemiddelde kostenbesparing op de energierekening lager uitvalt dan de berekende huurverhoging, dan krijgen de bewoners een deel van de huurverhoging terug en wordt de huurverhoging omlaag bijgesteld. Het duurt dus nog een jaar voor duidelijk is of het hele project geslaagd afgesloten kan worden.

Onderschrift bij foto:
De bewonerscommissie bedankt uitvoerder Gertjan Boeve van Vastbouw met oliebollen.

Baarn, 20 december 2012


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media