A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken

Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken

In 2013 krijgt Eemland Wonen te maken met een behoorlijk beslag op haar financiële vermogen. Het vervroegd ingaan van de verhuurders-belasting, de heffing rond het Vestia-debacle en ook de btw-verhoging naar 21% hebben een duidelijke weerslag op de financiële armslag van Eemland Wonen. Redenen genoeg voor Eemland Wonen om de eigen financiële positie voor de komende jaren kritisch te bekijken.

Huidige financiële situatie
Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) die de financiële continuïteit van corporaties beoordeelt gaf onlangs een negatief oordeel over de vermogenspositie van Eemland Wonen, terwijl de financiële positie van de corporatie al jarenlang robuust genoemd mocht worden. Een positie waar Eemland Wonen altijd trots op was en die ze zeker wenst te continueren. De waarschuwing van het CFV, de komende extra heffingen en de btw-verhoging hebben Eemland Wonen doen besluiten om enkele maatregelen te nemen om de financiële positie voor de toekomst beter te borgen.

Maatregelen om financiële positie te borgen
De getroffen maatregelen zijn divers. Aan de inkomstenkant, die voor corporaties bestaat uit de huren, is een nieuw huurbeleid opgesteld. Dit beleid, dat al besproken is met gemeente en huurdersraad, betekent dat bij het vaststellen van nieuwe huurprijzen van woningen meer gekeken wordt naar de mogelijkheden van ‘betalen naar vermogen’. Dit huurbeleid geldt alleen voor woningen die opnieuw verhuurd worden. Aan de uitgavenkant is kritisch gekeken naar de bedrijfskosten van Eemland Wonen, zowel op personeel gebied als naar overige besparingsmogelijkheden. Door de vrijgekomen functies ten gevolge van het natuurlijk verloop van personeel niet in te vullen en de kaasschaafmethode toe te passen bij de overige bedrijfskosten is het mogelijk ook op de bedrijfskosten een besparing te realiseren. Verder is gekeken naar de ontwikkeling van toekomstige projecten. Een aantal projecten zijn in de planning naar achteren verschoven. Hierbij geeft de heer Van der Velden echter te kennen dat er vooralsnog geen sprake is dat van uitstel afstel zou komen. Het totaalpakket van financiële maatregelen is nodig om de financiële positie ook voor de komende jaren veilig te stellen.

Baarn, 31 oktober 2012


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media