A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Nieuws uitgelicht > Eerste woningen Eemland Wonen in Bunschoten-Spakenburg verhuurd

Eerste woningen Eemland Wonen in Bunschoten-Spakenburg verhuurd

De malaise in de woningbouw ten spijt heeft de Baarnse woningstichting Eemland Wonen op 18 juli jongstleden haar eerste woningen in Bunschoten verhuurd. De corporatie had de wethouder van volkshuisvesting, mevrouw Rita van de Groep-Koelewijn, bereid gevonden de eerste sleutels officieel uit te reiken.

In totaal zijn er tien eengezinswoningen in de sociale huursector in de nieuwe wijk Rengerswetering voor Eemland Wonengebouwd. Dat wil zeggen woningen die een huurprijs lager hebben dan € 664,-. Het is vijftien jaar geleden dat nieuwe eengezinswoningen in deze prijsklasse in de gemeente Bunschoten zijn opgeleverd.

De gister verhuurde eengezinswoningen hebben een mooie uitstraling die geheel past binnen de beeldkwaliteit die de gemeente eiste. De woningen hebben drie slaapkamers, een ruime zolder, waar indien gewenst een extra, ruime, slaapkamer gerealiseerd kan worden. De gemiddelde huurprijs van de tien woningen ligt rond € 640,-. In juni volgend jaar zal Eemland Wonen zes vergelijkbare eengezinswoningen in de nieuwe wijk in de verhuur nemen.

Frits van den Boomgaard, adjunct-directeur van Eemland Wonen, stipte de imagoschade aan die de corporatiesector inmiddels heeft opgelopen. “Misschien tien grote ongelukken in de laatste vijf jaar verzieken de reputatie die de corporaties jarenlang hebben opgebouwd.” Overigens verwacht hij wel dat het steeds moeilijker voor corporaties zal worden om nieuwe woningen te realiseren. Het politieke klimaat in Den Haag is er niet naar. “De tijd is allang voorbij dat corporaties subsidies krijgen. Het omgekeerde is het geval, corporaties betalen verschillende heffingen of belastingen. Zo houdt Eemland Wonen er in haar begroting rekening mee dat jaarlijks één miljoen euro afgedragen moet worden op grond van nieuwe landelijke regelgeving. Dat is meer dan 7% van haar begrote huurinkomsten. Met andere woorden, er is straks jaarlijks één miljoen euro minder te besteden aan onderhoud en investeringen.

Desondanks sprak de tweede man van de corporatie de hoop uit dat de woningcorporaties voldoende financiële ruimte behouden om nieuwe betaalbare eengezinswoningen te kunnen blijven bouwen voor jonge gezinnen die zich geen dure huurwoning of een koopwoning kunnen veroorloven.

Onderschrift bij foto:
De wethouder, mevrouw Van de Groep-Koelewijn, overhandigt de sleutels aan één van de gelukkige jonge gezinnen.

Baarn, 19-07-2012


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media