A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Ik ben huurder > Reparatie & Onderhoud > Gedragscode werken in woningen

Gedragscode werken in woningen

Deze gedragscode is van toepassing voor het uitvoeren van werken in bewoonde en in onbewoonde woningen, naast of nabij gelegen bewoonde woningen.

Iedere werknemer van een aannemer (hierna te noemen: de werknemer) dient zich tegenover de bewoner van het onderhoudsadres te gedragen conform de onderstaande code:

 1. De werknemer beschikt over een deugdelijke legitimatie waaruit blijkt dat hij een dienstverband heeft met de aannemer.
 2. De werknemer informeert in een bewoonde woning de bewoner bij binnenkomst over het doel van het bezoek, onder verwijzing naar de daarover gemaakte afspraak.
 3. De opgedragen werkzaamheden mogen alleen op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in onbewoonde woningen die gelegen zijn naast of nabij gelegen bewoonde woningen, dan worden de opgedragen werkzaamheden alleen uitgevoerd op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.30 uur. Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten voornoemde tijdsperioden dient vooraf toestemming te worden verkregen van de opdrachtgever.
 4. De werknemer voert de werkzaamheden op voortvarende en correcte wijze uit.
 5. De werknemer meldt eventueel door hem geconstateerde dan wel veroorzaakte schade aan de bewoner en aan de opdrachtgever.
 6. De werknemer informeert bij het verlaten van een bewoonde woning of de bewoner tevreden is.
 7. De werknemer zorgt dat hij gepaste werkkleding draagt en dat zijn uiterlijk verzorgd is.
 8. De werknemer gebruikt geen alcohol of drugs voor of tijdens het werk en bezigt geen onwelvoeglijke taal.
 9. De werknemer rookt niet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in een bewoonde woning.
 10. De werknemer gebruikt geen radio, walkman of andere geluidsapparatuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in bewoonde woningen. In onbewoonde woningen is gebruik van geluidsapparatuur wel toegestaan mits het geluidsniveau geen overlast geeft voor de bewoners van de naastliggende en de nabij gelegen woningen.
 11. De werknemer dient de plaats in een bewoonde woning waar hij de onderhoudswerkzaamheden verricht, na voltooiing daarvan in dezelfde staat achter te laten als die waarin hij deze bij binnenkomst aantrof. Eventueel door de werkzaamheden veroorzaakt afval of vervuiling wordt door de werknemer opgeruimd.
 12. De werknemer neemt in een bewoonde woning maatregelen ter bescherming van eigendommen van bewoners of derden tegen vervuiling of beschadiging.
 13. De werknemer kan in een bewoonde woning slechts gebruik maken van voorzieningen van de bewoner, zoals toilet en badkamer, met uitdrukkelijke toestemming van de bewoner.
 14. De werknemer gaat in een (bewoonde) woning niet met de bewoner of derden in discussie over onderwerpen die de belangen van de opdrachtgever kunnen schaden.

Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media