A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken

Medehuur

Het huren van een woning is gebonden aan wettelijke regels.

Zo bent u automatisch hoofdhuurder als u een huurwoning betrekt. Wordt de woning verhuurd aan twee personen, dan is de tweede persoon 'tweede hoofdhuurder'.

Krijgt u als hoofdhuurder een partner die bij u intrekt? Dan wordt deze 'medebewoner'. Ditzelfde geldt voor thuiswonende kinderen.

Maar, een medebewoner is geen medehuurder. Als huurder blijft u verantwoordelijk voor alle afspraken in het huurcontract. U kunt daarom worden aangesproken op het woongedrag van uw medebewoner!

Ditzelfde geldt voor de verantwoordelijkheid voor de huurbetalingen. Ook kan de medebewoner – als de hoofdhuurder vertrekt – niet in de woning blijven wonen.

Wel is het mogelijk dat een medebewoner als medehuurder op het huurcontract wordt bijgeschreven. Dit kan alleen als de medebewoner tenminste twee jaar met de huurder op hetzelfde adres samenwoont en daar staat ingeschreven. Daarnaast dient er sprake te zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Het verzoek voor medehuurderschap moet u schriftelijk indienen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of het medehuurderschap verleend wordt.

Als de hoofdhuurder in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt de partner automatisch medehuurder en heeft dan dezelfde rechten en plichten.

Een inwonend kind kan geen medehuurder worden tenzij het minimaal 35 jaar oud is en tenminste dertig jaar met de ouders in dezelfde woning heeft gewoond. Deze regels gelden ook bij het overlijden van de laatste ouder: alleen wanneer bovenstaande het geval is kan het kind hoofdhuurder worden.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media