A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken

Algemeen

Sinds mei 2008 heeft Eemland Wonen een actieve huurdersraad. Huurdersraad Eemland behartigt de gezamenlijke belangen van de huurders.

Huurdersraad Eemland ging van start met een voorlopig bestuur, waarna in november 2008 het definitieve bestuur is samengesteld.

De Huurdersraad is een vrijwilligersorganisatie, waarbij een open en transparante samenwerking een eerste vereiste is. De bestuursleden komen eens in de 8 weken bij elkaar om de eigen activiteiten en voortgang van zaken te bespreken. Tussendoor hebben bestuursleden ook regelmatig contact. Daarnaast heeft de Huurdersraad één keer in de drie maanden overleg met de directie van Eemland Wonen. Tijdens dit overleg wordt de Huurdersraad bijgepraat over de activiteiten en de voortgang van zaken binnen Eemland Wonen. Onderwerpen die ook steeds worden behandeld zijn de jaarlijkse huurverhoging, het jaarlijkse onderhoudsplan, renovatie- en herstructureringsplannen, verkoop van woningen, huurbeleidsplan en beleid rond de directe woonomgeving en leefbaarheid in de buurten.

Om op de hoogte te blijven van wat er leeft onder de bewoners heeft de Huurdersraad één keer per jaar een ledenvergadering.

Als u schriftelijk contact wilt met de Huurdersraad kunt u uw brief sturen naar:
Huurdersraad Eemland
p/a De Geerenweg 4
3741 RS BAARN

De bestuursleden van de Huurdersraad Eemland zijn:
- mw. L. Verbunt, voorzitter
- dhr. C. van Essen

Alle huurders van Eemland Wonen zijn automatisch en gratis lid van de Huurdersraad. Als huurder kunnen huurders samen met het bestuur opkomen voor de huurdersbelangen.

De Huurdersraad van Eemland Wonen heeft een eigen website, Huurdersraad Eemland. U kunt deze website openen door hier te klikken.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media