A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Ik ben huurder > Betalen van de huur > Betalingsproblemen

Betalingsproblemen

Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Het is in zo’n geval erg belangrijk dat u snel contact met ons opneemt. Wij kunnen dan tijdig met u zoeken naar een oplossing voor uw betalingsprobleem.

Laat uw betalingsachterstand niet onnodig hoog oplopen. Misschien is een betalingsregeling een uitkomst. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat de huurachterstand niet verder oploopt.

Soms zijn de problemen zo groot dat u hulp van maatschappelijk werk of andere instanties nodig heeft. Dat doen wij niet zelf, maar we kunnen u wel helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar instanties die u kunnen bijstaan op het gebied van schuldhulpverlening.

Over betalingsachterstanden kunt u contact opnemen met de medewerker huurincasso. U kunt de medewerker bereiken via telefoonnummer (035) 548 50 50.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media